SZCZĘŚLIWI RAZEM

Stowarzyszanie Szczęśliwi Razem założyliśmy w styczniu 2014r., natomiast zostało zarejestrowane w kwietniu 2014r

Inspiracją do naszych działań była pomoc powodzianom z Troszyna i Gminy Gąbin w 2010 roku

Kolejną pomocą, udzieloną przez Stowarzyszenie było zakupienie jałowicy cielnej rolnikowi, któremu prąd zabił kilkanaście sztuk bydła.

Wraz z zaprzyjaźnionymi firmami, pomagaliśmy w zbiorach plonów rodzinie rolnika, który zmarł.

Stowarzyszenie udziela pomocy rolnikom, którzy mają problemy losowe.

Zorganizowaliśmy również szkolenia i seminarium, dotyczących nowoczesnego rolnictwa.

Aktualnie nawiązaliśmy współpracę z trzema firmami i pragniemy w dalszym ciągu służyć pomocą, szkolić, jak i wspierać środowisko rolników.

Copyright © 2014;